Teknisk Support & Service

Service, utbildning och konsulthjälp – teknisk support och service: Oleinitec står för en unik, mångårig värdebas av kunskap som ständigt utvecklas i samarbete med våra leverantörer och kunder.

Unik kunskapsbas för teknisk support & service

Oleinitec är ett kunskapsbaserat företag och vår personal är därför vår viktigaste resurs. Vi underhåller våra system genom att tillhandahålla applikationskunskap och stöd för drift, montering och optimering av mätmetoder. Våra serviceingenjörer är specialutbildade och certifierade för service, kalibrering och dokumentation. Utöver teknisk support och service erbjuder vi även utbildningar av olika slag.

Vi hjälper dig att definiera behoven för varje system avseende installation och servicenivå. Kontakta oss för att lära dig mer.

Vi erbjuder:

  • Installation av instrument
  • Förebyggande underhållsservice
  • Certifiering och validering
  • Akutservice
  • Utbildning
  • Praktisk träning
  • Support

Vi kan också hjälpa till med att definiera specifikation och krav för varje enskilt instrument gällande installation liksom servicenivå. Vänligen kontakta oss för vidare information.