Training

Training and education are the keys to unlock analytical success. Analytical instruments are becoming increasingly advanced, as well as more operator friendly which requires continuous training for administrative personnel as well as Operators for optimal use, maximum operating length and reliability. The quality of collected data is depending of the quality of the personnel that has set up the system to collect the data.

Oleinitec Nordic offers a wide range of dedicated training courses in the field of our expertise, focused both on ordinary user, as well as expertise levels. The Training courses can be arranged at Oleinitec’s premises, at Your site or at an external site depending upon individual requests. All courses are either technology focused, independent of instrumental vendor, or totally focused towards specific vendor’s analysers and software solutions in order to implement the full usage of systems. All participants upon an official training will receive a certificate upon this.

Usually trainings are customised for individual needs and encounter theoretical as well as practical moments. Most trainings do today also handle the question of data handling. Oleinitec Nordics trainings are led by our own personnel or also by having external experts from our centres of excellences to participate. The training courses can be held either in Swedish or English language.

Oleinitec Offers standard Courses within three analytical areas:

OBTEC: Density, Concentration: °Brix%/°Plato/Alcohol/ Apparent Extract/Diet/Colour of drinks
(soda/juice/must, beer and spirits)

OMTEC: pH, total and sour Conductivity, Sodium, Dissolved Oxygen in water, Silic Acid, Sampling of
the water and steam cycle in boiler plants

ORTEC: Rheology for material characterisations of viscoelastic properties (QC/R&D)

 

Matarvattensektionen – The Swedish Association for the Properties of Water and Steam

Over the years, Oleinitec have held a numerous lectures at the yearly conferences for Matarvattensektionen. This proves our competence in the industry and we are happy to share some of the notes and reports presented (in Swedish):

Representativ provtagning – Matarvattenkonferensen 2003-11-12 
Alla analysvärden är fel, frågan är bara hur mycket?  Dirk Nyrnberg presenterar i den här rapprten allt du behöver veta kring representativ provtagning.

De senaste åren har provtagning och provbehandling varit ett återkommande tema i tillgängliga amerikanska publiceringar. Denna rapport är ett försök att sammanställa omfattande debatter och rekommendationer inom området. En noggrann kemisk analys av vatten och ånga erfordrar mer än pålitliga analysatorer. Denna rapport behandlar omständigheter i provtagningssystemens konstruktion som påverkar noggrannheten av analys på vatten och ånga. Kriterium för att uppnå representativt prov och transportera provet presenteras tillsammans med ett resonemang om effekter på validiteten av provet. Rekommendationer på provtagningsledningens dimensioner och en kvalificering (urval) av komponenter för provtagningssystem inkluderas. Representativ provtagning av både mättad ånga och överhettad ånga behandlas ingående.

Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Mätning av kiselsyra – Matarvattenkonferensen 2005-11-17

Temadag “On-line instrumentering”: Mätning av kiselsyra av Dirk Nyrnberg, Oleinitec AB

De senaste åren har temat on-line instrumentering för vatten & ångcykeln varit ett återkommande tema i matarvattensammanhang. Denna rapport är ett försök att sammanställa ett perspektiv på on-line instrumentering för mätning av kiselsyra. I många pannanläggningar har kraven höjts på effektivare drift och organisation, och det finns fortfarande utrymme för effektivisering på analyssidan. Personal lägger fortfarande ned mycket tid på enkla, manuella rutinanalyser som lätt kan ersättas med kontinuerliga analysinstrument. Många anläggningar har å andra sidan ofta en mycket väl utbyggd on-line analys. Denna rapport behandlar bakgrunden till varför mätning av kiselsyra är en av de viktigaste on-line parametrarna, och orsaken varför mätning av kiselsyra anses vara en av de mest underhållskrävande analyserna. Underhållet presenteras tillsammans med ett resonemang om fördelarna och orsakerna till varför de nya systemen är mindre underhållskrävande jämfört med de äldre produktlösningarna. Rekommendationer på hur användarna kan minska underhållet på gamla befintliga analysatorer för kiselsyra inkluderas.

Klicka på rubriken för att ladda ner rapporten.

Magnetfälla – Magnetfilter – En ny provtagningskomponent – Matarvattenkonferensen 2015-11-08 – anteckningssidor

Magnetfälla / Magnetfilter -En ny provtagningskomponent. Det här är Dirk Nyrnbergs anteckningssidor från hans presenentaion. Han pratade om en möjlig lösning på problemet med korrosionspartiklarna i samband med provtagning. Det var 2015 en produktnyhet – en ny provtagningskomponent – Magnetfälla/ Magnetfilter som kan underlätta underhållet i provtagningen.

Klicka på rubriken för att ladda ner presentationen.

Utformning av provtagningssonden – Matarvattenkonferensen 2022-11-15

I den här presentationen utvecklar Dirk Nyrnberg sin rapport från 2003 gällande representativ provtagning. Vad gäller för Isokinetisk provtagning?

Klicka på rubriken för att ladda ner presentationen.

 

More presentations Ultra-pure Water applications at Power Plants:

Applikation Sodapannor

Total och Sur konduktivitet

PPChem 2006, 8(11), 645-650

Överhettad ånga och mättad ånga i ett kraftvärmeverk