Nya ISO 17034 standarder är här! Vi firar med kampanjpriser!

Vi har glädjen att meddela att vi har utökat vårt utbud av certifierade referensmaterial (CRM) med vårt nya sortiment av ISO 17034 pH-buffertstandarder och konduktivitetsstandarder från Reagecon. Sedan tidigare har vi vårt befintliga sortiment av ISO 17034 ackrediterade standarder för sackaros i vatten.

ISO 17034 är en internationellt erkänd ackreditering för produktion av certifierade referensmaterial (CRM). Den ger den högsta möjliga nivån av kvalitetssäkring och ger kunden fullt förtroende för att tillverkarens standarder produceras korrekt och kompetent på ett sunt mättekniskt sätt. ISO 17034-ackrediteringskraven omfattar produktionsplanering, karakterisering av råmaterial, tilldelning av certifierade värden, osäkerhet, spårbarhet, homogenitets- och stabilitetsstudier samt förpacknings- och dokumentationskontroll.

Reagecons mättekniska expertis gör det möjligt för oss att konsekvent producera certifierade referensmaterial och kalibreringsstandarder som ger användarna förtroende för de genererade provmätningarna.

pH-buffertstandarder 
Reagecons certifierade referensmaterial (CRM) för pH-buffertar, som produceras enligt vår ISO 17034-ackreditering, är direkt spårbara till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja som uppnås genom en rad jämförelser, där de viktigaste referensmaterialen är standardreferensmaterial (SRM) som tillverkas av NIST.

 

Konduktivitetsstandarder
Reagecons certifierade referensmaterial (CRM) för konduktivitetsstandarder tillverkas enligt deras ISO 17034-ackreditering. Alla är tillverkade enligt exakta specifikationer med förlängd hållbarhet och stabilitet, även efter att flaskan har öppnats.

 

Brix-standarder
Reagecons certifierade referensmaterial (CRM) för sackaros i vatten (Brix) produceras enligt deras ISO 17034-ackreditering, de är lämpliga för användning på refraktometrar av alla märken och modeller och uppfyller ICUMSA-kraven.

 

Om leverantören:
Reagecon, som ingår i Calibre Scientific-koncernen, är en av de största tillverkarna av fysikaliska och kemiska standarder.

Företaget är baserat i en 8 000 kvadratmeter stor anläggning som inkluderar en stor uppsättning laboratorier för tillverkning, kvalitetskontroll samt forskning och utveckling i Shannon, Irland. De har även egna försäljningskontor i Shanghai samt i Nordamerika, Europa och Storbritannien genom sina systerföretag inom Calibre Scientific.

Reagecon har 100 anställda, varav 50 % har examen i kemi eller naturvetenskap och de flesta arbetar med utveckling, produktion, testning, kvalitetskontroll samt försäljning och marknadsföring av de över 10 000 produktreferenser som för närvarande produceras. Reagecon har ett mycket aktivt FoU-program och utvecklar och marknadsför hundratals nya standarder varje år.

Alla Reagecons tillverkade produkter stöds av och visar deras position som ett kompetenscentrum inom vetenskapen om metrologi. Produkterna tillverkas, testas och certifieras enligt tillämplig ISO/IEC 17025
(A2LA Ref: 6739.03) eller ISO/IEC 17034 (A2LA Ref: 6739.01) ackreditering eller ISO/IEC 17025 (A2LA Ref: 6739.02) för kalibrering, i ett av 20 specialutrustade laboratorier.

Den resulterande produkten klassificeras inom en av 54 produktfamiljer, dessa familjer grupperas sedan och marknadsförs under 7 huvudsakliga produktrubriker, enligt listan nedan:

– Standarder för elektrokemi– Standarder för katjoner och anjoner
– Reagenser och standarder för farmakopéer
– Fysikalisk-kemiska standarder
– Standarder för totalt organiskt och oorganiskt kol
– Volumetriska lösningar för titrering
– Kundanpassade standarder och reagenser

Beställ av oss
Oleinitec Nordic har ett långvarigt samarbete med Reagecon. När du beställer dina standarder och annan utrustning från oss på Oleinitec tar vi hand om allt som rör transport och tull åt dig. Beställ, slappna av, ta emot varorna.

Kontakta oss idag om du vill veta mer.