Sigrist lanserar ny inline-givare för bryggerier – TurBiScat PM 40

Vår leverantör av högkvalitativa turbiditets och absortionsinstrument från Schweiz, Sigrist Photometer AG, lanserade i helgen ett nytt instrument för bryggerier.

TurBiScat PM 40 mäter i första hand grumlighet i drycker, men även färg i öl enligt MEBAK / EBC / ASBC. TurBiScat blir därmed dessutom en inline färgmätare. Kombinationen av Hastelloy och Saphir i en tätningsfri design tillåter användning i praktiskt taget alla processapplikationer. TurBiScat PM 40 bestämmer grumlighet med optimal färgkompensation genom mätning av spritt ljus och är MEBAK/EBC-kompatibel.

Fotometern mäter ströljus i vinklar i både 90° och 25°. Instrumentet kan användas brett med sin dubbla vinkelmätning i bryggerier från brygghuset till filterkällaren, från övertryckstanken till buteljering. Sensorns funktion övervakas permanent. Kalibrering görs enkelt med hjälp av en sekundär referensstandard.

TurBiScat PM 40 visas i en ny, fräsch design med inbyggd färgad pekskärm. TurBiScat PM 40 kan lätt identifieras i produktionslinjen tack vare en diskret men synlig grön accentfärg som sticker ut bland allt rostfritt på bryggeriet. Mätvärden, kurvor samt datastatus visas direkt vid mätpunkten. Kontrollenheten är också integrerad, ingen extra enhet krävs. Detta förenklar installationen och minskar strömförbrukningen. Men sitter instrumentet på ett svåråtkomligt ställe kan man med fördel beställa ett instrument med extern kontrollenhet (SiDis).

Datasäkerhet är ett allt viktigare ämne och har förbättrats. Inställningar görs på ett innovativt sätt genom uppkoppling på ett lokalt nätverk mellan givare och tex mobil (inte via internet).

  • Hög noggrannhet, dubbel vinkelmätning (90° + 25°), brett mätområde och valfritt med färgmätning
  • Värden och mätkurvor indikerade direkt på mätpunkten
  • Beprövad mätteknik, mätmetod identisk med laboratorieinstrumentet LabScat 2

Kontakta oss idag eller läs mer hos Sigrist: https://www.sigrist.com

Om tillverkaren:

Sigrist-Photometer AG, med rötter och huvudkontor i Ennetbürgen i Schweiz, har sedan 1946 utvecklat, tillverkat och marknadsfört optiska mätinstrument av hög kvalitet för användning inom vattenrening, livsmedelsindustri, industriella processer samt trafik och miljö. Företaget är en av de teknik- och kvalitetsledande företagen och säljer sina produkter i mer än 80 länder. Med stort engagemang bidrar dess 85 anställda till en hållbar positiv utveckling av företaget och dess värdebaserade kultur.

Det breda nätverket av försäljnings- och servicepartner ger kompetent rådgivning över hela världen och stöder kunderna i den praktiska användningen och servicen av alla Sigrists produkter och system.

 

Kontakta oss genom att ringa 08-636 24 00 eller fylla i formuläret nedan om du vill veta mer.