Noggrann och smidig mätning av daggpunkt i både luft och gas

Alpha Moisture Systems daggpunktsmätare med extremt hög kapacitans ger en oöverträffad känslighet även på riktigt låga nivåer. Den är framtagen för att mäta både processgas och tryckluft där höga krav på noggrannhet ställs.

Modell AMT Dewpoint Transmitter är en 2-trådig 4-20 mA loop-driven transmitter som kontinuerligt mäter fukt i processgas eller tryckluft. Den linjära 4-20 mA-utgångssignalen kan fabriksinställas för någon av följande fuktenheter: °C eller °F daggpunkt, ppm(V), ppb(V), g/m3 och lb/MMSCF.

Kärnan i AMT:s daggpunktsgivare är vår aluminiumoxidsensor med ultrahög kapacitet, som ger oöverträffad känslighet, reaktionshastighet, noggrannhet, repeterbarhet, stabilitet och lång livslängd. Varje enhet levereras med ett kalibreringscertifikat som kan spåras till internationella fuktstandarder och som garanterar en noggrannhet på ± 2 ºC daggpunkt.

  • Aluminiumoxidsensor med extremt hög kapacitet ger oöverträffad känslighet, responshastighet, noggrannhet, repeterbarhet, stabilitet och lång livslängd.
  • Unik AutoCal-funktion för korrigering av spännvidden
  • Olika daggpunktsintervall finns tillgängliga från -110 °C till 20 °C.
  • Kompakt 2-trådig 4-20 mA-slinga-driven daggpunktsgivare med 2 trådar
  • Noggrannhet ±2 °C daggpunkt
  • IP66 / NEMA 4 väderbeständigt skydd
  • Valfri sensorhållare/provtagningscell för optimala provtagningsförhållanden
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella och internationella fuktstandarder.

Den unika funktionen för automatisk kalibrering (AutoCal) är standard på alla AMT-sändarmodeller och gör det möjligt för användaren att utföra fältkalibreringar och spännviddskontroller för att säkerställa optimal noggrannhet mellan laboratoriekalibreringar. AutoCal används med hjälp av två små knappar på sidan av kroppen. Knapparna är låsta vid daglig användning för att undvika manipulering och kan endast aktiveras genom att följa en särskild rutin.

Läs mer på tillverkarens hemsida genom att klicka här.

 

Den integrerade RISC-mikroprocessorkretsen i AMT-sändaren möjliggör hög upplösning med avancerad självdiagnostik. Den möjliggör också årlig omkalibrering av fuktgivaren i laboratoriet och lagrar kalibreringsdata ombord på den helt fristående enheten.

Modell AMT är konstruerad för att klara ett maximalt tryck på 35 000 kPa (350 bar) och extrema miljöförhållanden. Den robusta konstruktionen i rostfritt stål ger skydd enligt IP66/NEMA 4X, och sändarens elektriska anslutningar sker via en säker industrikontakt.

Transmittern är extremt enkel att installera och använda och kräver lite eller inget underhåll; den valfria givarhållaren/provtagningscellen rekommenderas starkt för optimal provtagning och möjliggör enkelt avlägsnande för årlig laboratoriekalibrering utan att avbryta processen.

Modell AMT Dewpoint Transmitter kan levereras med en DS1200 eller DS4000 Hygrometer eller separat för integrering i ditt kontrollsystem. Tack vare kabeln med låg resistans kan sändaren placeras mer än 1 000 m från kontrollrummet. Alpha Moisture Systems tillverkar också standardiserade och anpassade system för provtagning av daggpunkt för icke-farliga och farliga tillämpningar.

Modell AMT Dewpoint Transmitter från Alpha Moisture Systems förkroppsligar över 30 års engagemang för fuktmätning av högsta kvalitet och gläder  kunder i nästan alla länder.

 

TEKNISK SPECIFIKATION

Typ av sändare 2-trådig 4-20 mA-slinga-driven dagpunktsgivare med 2 trådar
Sensorelement Ultrahögkapacitans – aluminiumoxid-typ
Utgångssignal Linjär 4-20 mA med valbara tekniska enheter och felindikering
Strömförsörjning 12-28 VDC skyddad mot omvänd polaritet
Dagpunktsintervall Se datablad
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Överensstämmer med BS EN ICE 61326-1
Noggrannhet ± 2 °C daggpunkt (UK National Physical Laboratory spårbar för området -90 °C till 20 °C).
Repeterbarhet Bättre än ±0,3 °C daggpunkt
Driftstemperatur (omgivning och process) -20 °C till 60 °C
Arbetstryck (process) Från 1 kPa (0,01 bara) till maximalt 35 000 kPa (350 bara)
Luftfuktighet vid drift (omgivning) Högst 95 % RH, ej kondenserande
Lagringstemperatur -20 °C till 70 °C
Fältkalibrering AutoCal-spännviddskontroll och korrigering utförs med hjälp av två  knappar på transmittorkroppen. Låst i normalt driftläge för att undvika manipulering. Vi rekommenderar att AutoCal upprepas var 2-3:e månad.
Fabrikskalibrering Levereras med ett kalibreringscertifikat som kan spåras till nationella och internationella fuktstandarder. Vi rekommenderar årlig laboratoriekalibrering.
Provflödeshastighet Flöde oberoende, idealiskt 5 till 15 L/min, maximalt 20 L/min.
Kabeltermistorer IP66 / NEMA 4X-klassad, storlek C, DIN EN 175301-kontakt vid sändaren och andra ändar terminerade med bootlace-järn.
Kabel Levereras med 2 m standardkabel. Nominell diameter 3,4 mm, 92 ohm/km vid 20 °C.
Mekanisk anslutning 3/4″ UNF (16tpi) med integrerad Viton O-ringstätning.
Isolering Givarelementet är anslutet till 4-20 mA-slingan men är isolerat från transmittern.
Transmitter 316 rostfritt stål
Sensorskydd 316 sintrat rostfritt stål Filter – 50 mikron
Material sonden (vätskelagda delar) 316 rostfritt stål
Kapsling IP66 / NEMA 4X när kontakten är kopplad till sändaren.
Tillverkarens garanti 24 månader vid defekta delar eller felaktigt utförande.

Läs mer på tillverkarens hemsida genom att klicka här.

 

Om tillverkaren:

Alpha Moisture Systems (AMS) är en ledande tillverkare av daggpunktsmätare och daggpunktsinstrument. De har varit pionjärer inom tekniken för spårfuktmätning i över 30 år. De konstruerar och tillverkar en unik världsledande sensor med ultrahög kapacitans som tillförlitligt mäter fukthalten i gaser och tryckluft. Deras sensorer mäter fuktinnehållet från -110 °C till +20 °C daggpunkt, dvs. nästan 1 del per miljard till 23 000 delar per miljon.

Deras sensor är hjärtat i produkterna och levererar oöverträffad känslighet, responshastighet, noggrannhet, repeterbarhet, stabilitet och lång livslängd. Alpha Moisture Systems ISO9001-ackrediterade anläggning i Bradford, England, tillverkar daggpunktsgivare och provtagningssystem för kontinuerlig daggpunktsmätning. Oleinitec kan genom AMS erbjuda bärbara handhållna hygrometrar som lämpar sig för allmänna och farliga (ATEX) tillämpningar.

AMS produkter finns överallt, de skyddar livet, stärker tillverkningen, skyddar vår planet och utforskar universum.

Spårfuktmätning är mycket specialiserad och ofta missförstådd. AMS upprätthåller sin position som global ledare genom en målmedveten besatthet av teknisk excellens och ett engagemang för att hjälpa kunder att övervinna sina utmaningar inom fuktmätning. Teamet består av erfarna tekniska specialister som ser till att våra kunders krav förstås och tillgodoses fullt ut. Vi tillhandahåller innovativa lösningar som är kostnadseffektiva, i tid och som uppfyller de mest rigorösa och krävande bestämmelserna.

Tillämpningarna är många olika, petrokemiska, flyg- och rymdindustrin, dykning, medicin, läkemedel, livsmedel, halvledare, försvar och gigantiska fabriker. Överallt där industrigaser, naturgas eller torr tryckluft produceras eller används.

 

Kontakta Oleinitec för offert eller mer information genom att ringa oss på 08-636 24 00 eller fylla i underlaget nedan.