Ny hemsida hos vår leverantör för Daggpunktsmätare – Alpha Moisture Systems

Alpha Moisture Systems har uppdaterat sin hemsida och gjort den mer användarvänlig.

Bärbar daggpunktsmätare
Bärbar daggpunktsmätare

 

 

 

 

 

 

Du hittar all information om daggpunktsmätare där. Både för inline (AMT, DS1200 & DS4000) och deras bärbara varianter (SADPmini2 och SADPmini2 EX) är välkända för deras unika mätnoggrannhet på daggpunkter under -80°C.

AMS-sensorer har tre stora fördelar jämfört med andra sensorer för daggpunktsmätning, som alla beror på den egenutvecklade tillverkningsteknik som används för att skapa ett enhetligt oxidskikt. Dessa fördelar är följande:

Inline daggpunktsmätare
Inline daggpunktsmätare

1. Specifik respons på vattenånga.
2. Automatisk kalibrering (span-kontroll)
3. Mycket stabilt och responsivt – Fri från avdrift vid mycket torra tillämpningar, dvs. -80°C daggpunkt och lägre.

Sensorns grundläggande konstruktion består av en aluminiumbas av hög renhet, vars yta oxideras kemiskt för att skapa ett porfyllt isolerande skikt av delvis hydrerad aluminiumoxid. En porös men ledande guldfilm deponeras sedan på oxidskiktet och guldfilmen och aluminiumbasen utgör de två plattorna i en kondensator.
Oxidskiktet utgör kondensatorns dielektriska, separerande skikt och har formen av en massa rörformade porer som löper upp från det basisolerade isoleringsskiktet till den exponerade ytan. Den specialiserade tillverkningstekniken som används i processen för att bilda denna struktur gör det möjligt att exakt kontrollera både det basisolerande skiktet och porernas dimensioner.

Kontakta oss idag eller klicka på länken nedan för att veta mer.

 

Dewpoint Transmitters and Dewpoint Hygrometers for Trace Moisture Measurement – Alpha Moisture Systems