Om Oleinitec

Om Oleinitec och våra verksamhetsområden

 

Oleinitecs verksamhetsområden

Materialanalys, Reologi och Viskositet

Vi erbjuder en bred mängd lösningar för analyser av materialets olika egenskaper. 

Leverantörer: Thermo Fisher Scientific, Göttfert och VMA.

 • Molekylärspektroskopi, reologi och viskositet
  • Infrarödspektroskopi, nära IR, Ramanspektroskopi, NMR, UV-Vis spektrofotometri, mikroskop
 • Ytanalys (XPS), och Mikroanalys (SEM/TEM)
 • Smältindex och kapillärreologi
 • Extruderings- och Compoundingapparater, blandare & mixers
 • Finmalnings- och dispergeringssystem

Dispersion – Finfördelning
Extraktion
Blandning och extrahering
FT-IR spektroskopi
Smältindex
Mikroanalys med elektronmikroskop
Molekylär spektroskopi
FT-NIR spektroskopi
NMR
Ramanspektroskopi

Reologi och viskositet
Extrudering och Compounding
Svepelektronmikroskopi, energidispersiv spektroskopi, våglängdsdispersiv spektroskopi
UV-Vis spektroskopi
Röntgen fotoelektronisk spektroskopi
Viskositet
Vibrationsspektroskopi
XPS, EDS, WDS, EBSD

Vattenanalys

Leverantörer: Hach (varumärken: Polymetron och Orbisphere), Sigrist Photometer, Sentry Equipment

Vi hjälper våra kunder inom bland annat massa- och pappersindustrin samt inom kraftindustrin med lösningar för vatten- och ångcykeln i pannanläggningar och processvattenanalys.

 • Instrument med ledande teknologi för vätskeanalys
 • Processövervakning genom on-line fotometrar

Fosfat
Hydrazin
Klor
Klordioxid
Löst syre
Löst väte
Ozon
Gasanalys: Syre (O2); Väte (H2); Helium (He); Ozon (O3)
pH
Redox
Fotometri
Spektrofotometri
UV/VIS absorption
Kiselsyra (SiO2)

Kisel (SiO2)
Provtagning – vatten och ånga
Svaveldioxid
Natrium
TOC
Konduktivitet
Total konduktivitet
Sur konduktivitet
Avgasad sur konduktivitet
Fysikaliska och kemiska standarder
Ammonium
Turbiditet
Susp.halt
Viskositet
Densitet

Livsmedel, Bryggeri & Farmaceutisk verksamhet – Laboratorieinstrument & Produktionsanalys

Leverantörer: Centec, Gerhardt, Rudolph Research, Sigrist, Maselli, Bellingham + Stanley

Oleinitec har under många år levererat och servat mätutrustning av hög kvalite till flera av Sveriges ledande livsmedels- , dryckes- , läkemedelsindustrier samt kommersiella laboratorier. Vi levererar din online lösning för övervakning av din produktion. Produktportföljen inkluderar bland annat densitometrar, refraktometrar samt instrument baserade på ljudhastighet, infrarött ljus och scattered light.

För laboratorier levererar vi polarimeterar, densitometrar och refraktometrar. Dessutom levererar vi instrument för:

 • Fettanalys genom hydrolys och extraktion
 • Kväve- och proteinanalys genom Kjeldahl eller Dumaanalys
 • Fiberanalys

Alkoholmätare
Hydrolys
Brix – sockermätning
Destillering
Diacetyl – organisk förening, finns naturligt i öl men tillsätts till vissa livsmedel.
Kolsyremätning – CO2 analys
Mätning av sockerfria produkter
Densitet
Koncentration
Kjeldahl destillering

Fett
Fiber
Turbidimetri
Färgmätning
COD digestion – Kvävemätning, kväve i organiska föreningar
Dumas Förbränning
Fenol
Kväve/proteinanalys
Refraktometri
Polarimetri

Förbrukningsvaror och övrigt

 • Partikelmätare (Rökgas, oljedimma, visibilitet)
 • Fysikaliska och kemiska standarder
 • Elektroder

Rökgas
Oljedimma
Visibilitet

Fysiska standarder
Kemiska standarder
Elektroder