OLEINITEC NORDIC AB

En leverantör av instrument och lösningar för alla typer av analytiska uppgifter, allt från singulära parametrar till krävande och multipla analyssystem.

Basen i vår verksamhet är att vara kunskapslänken mellan innovativ teknik och våra kunder inom industri och forskning för material-, vätske- och gas-analys.

Tillsammans med våra leverantörer, som är marknadsledande inom sina respektive områden, kan vi erbjuda tekniskt innovativa lösningar som möter våra kunders krav och utmaningar. Vi utför teknisk service så instrumenten ger tillförlitliga resultat under hela livslängden och förmedlar kunskap om applikationer och handhavande för att erbjuda kontinuerlig drift samt möjligheter till utvidgningar av systemen.

Oleinitec har kunskap och lösningar för flera segment, såsom:

Kemiindustri, fett och olja, livsmedel, biobränsle, bryggeri och dryck, oorganiska och organiska industriprodukter, raffinaderier och oljeindustrin, läkemedel och farmaceutiska bolag, polymer, plast och gummi, pappersmassa, kraftverk, energiverk samt mot universitet och laboratoriemiljö generellt.