Vi söker säljare till vårt område Processinstrument

Just nu är vi inne i en expansiv fas och söker därför bl a en säljare till området process-instrument.

Arbetsbeskrivning i korthet

Uppgiften för vår nya säljare blir i ett första steg att stärka upp våra huvudsakliga erbjudande och marknadssegment. Att driva försäljningsarbetet och ansvara för befintliga och nya kundrelationer för att senare ta ett ökat ansvar för att utveckla våra affärer inom de övriga marknadssegmenten. Arbetet sker i samarbete med övriga medarbetare i gruppen. Läs mer här